İngilizce Konu Anlatımları, İngilizce Gramer Dersleri, İngilizce Test
Beğen

İngilizce Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Past continuous tense (yada Past Progressive)  Türkçe'ye -yordu şeklinde çevrilir ve iki bölümden oluşur :   was/were + Fiiling Özne was/were FİİLing  YADA  (present  participle / ortaç) He was sleeping  Örnek  cümleler Olumlu cümle I was sleeping Uyuyor olacağım Olumsuz cümle I wasn't sleeping Uyumuyor olacağım Soru cümlesi Was she  sleeping ? O, uyuyor olacak mı ? Olumsuz soru cümlesi Weren't they  sleeping ? Uyuyor olmayacaklar mı ? Olumlu Olumsuz Soru I was staying I wasn't staying Was I  staying? You were staying You weren't staying Were you  staying? He, she, it was staying He wasn't staying Was  she  staying? ...

İngilizce Simple Past Tense Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

İngilizce Simple Past Tense Geçmiş Zaman Konu Anlatımı | görsel 1
  İNGİLİZCE SIMPLE PAST TENSE / GEÇMİŞ ZAMAN     KULLANIM VE YAPI   Bu tense Türkçe'deki geçmiş zaman ile aynı şekilde kullanılmaktadır fakat Türkçe'de olmayan Present Perfect Tense ile karıştırılmaktadır. İki tense arasındaki farkları incelemek için Present Perfect bölümüne bakmalısınız.   Simple Past Tense ( Geçmiş Zaman ), geçmişte yapılmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. Geçmişte yapılmış eylemin etkileri şimdiki zamanda da geçerli olmamalı, geçmişte kalmalıdır. Aksi halde, Present Perfect kullanılmalıdır.   GEÇEN YIL YAPILAN İŞ                         ÇEVİRİ                                           ŞU ANKİ DURUM                TENSE              He painted the walls into red .......... Duvarları kırmızıya  boyadı ..... Duvarlar artık sarı .......... Simple past He has painted the walls into red ... Duvarları kırmızıya  boyadı ..... Duvarlar hala kırmızı ..... Pre. Perfect   Yukarıda görüldüğü üzere, kırmızıya ...

İngilizce Present Perfect Tense Konu Anlatımı

İngilizce Present Perfect Tense Konu Anlatımı | görsel 1
Present Perfect Tense  Özellikler TANIM Present Perfect Tense Türkçe’de karşılığı olmayan bir tenstir. İş geçmişte başlamış ve şu anda tamamlanmıştır. Aslolan işin zamanı değil, kendisidir veya gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. YAPISI Present Perfect Tense                                                           Ö  +  HAVE yada HAS + F3 + N     KULLANIM ALANI 1. Etkisi hala devam etmekte olan geçmiş kökenli eylem.   We have been abroad for years. (Yıllarca yurtdışında bulunduk) Have you passed the exam? (Sınavı geçtin mi?) I have never gone to Izmir. I have never been to Izmir. She has been to Izmir. (Şimdiye kadar İzmir’de bulunmuşluğu vardır. Şu anda değil) She has gone to Izmir. (Şu anda İzmir’de veya İzmir yolunda.) We have beaten the Samsunspor. (Kutlama hala sürüyor veya yeni olay)   Karşılaştırınız I have lost my keys. (Anahtarlar hala kayıp) I lost my keys. (Anahtarları bir ara kaybetmiştim.)   Bill has won several races on this horse. (Bill hala ...

İngilizce Present Continuous Tense Konu Anlatımı

İngilizce Present Continuous Tense Konu Anlatımı | görsel 1
Present Continuous (Progressive) Tense İngilizce Şimdiki Zaman Özellikler 1. Halihazırdaki eylem The children are sitting at their desks right now. 2. Şu anda değil, ancak şu sıralarda yapılan eylem (süreklilik gerektirir) This student is taking five courses this semester. They are working hard to pass the KPDS. 3. Planlanmış gelecek (kişisel) Gelecek zaman belirten bir zarf ile birlikte kullanılır. “to be going to do” kalıbıyla yakın anlamlıdır. “What are you doing next Sunday?”                  “I am playing tennis next Sunday.” I am seeing Mr. Johnson at 5 o’clock tomorrow evening. : Kontrol edemediğimiz olaylar için bu yapıyı kullanamayız. Kişisel olaylarda, önceden planlanmışlık varsa kullanabiliriz. It is snowing tomorrow. [Yanlış] It is going to snow tomorrow. [Sadece hava tahminci isek veya bir bilgiye istinaden konuşuyorsak] 4. Sıklık belirten zaman zarflarıyla kullanıldığında (özellikle always ve never) şikayet ve sızlanma anlamına gelir. I am always/constantly/forever picking up your dirty clothes. You are never coming to work on time : Past continuous ile de bu anlamda kullanılır. I had a roommate last year. She was always leaving her dirty clothes on the floor. 5. to...

Simple Present Tense Konu Anlatımı ve Örnekler

Simple Present Tense Konu Anlatımı ve Örnekler | görsel 1
  Simple Present / İngilizce Geniş Zaman Özellikler 1. Alışkanlık, devamlı davranış (habitual) I have breakfast every morning. 2. Doğal gerçekler, bilimsel hakikatler (natural facts) The earth revolves around the sun. Coffee grows in Brazil. 3. Anlatım, öyküleme (spor müsabakası, masal, roman vs.) The story begins with a robbery. In 1453, Faith conquers Istanbul , and then rearranges the governing style. 4. Tarifeli düzenlemelerde (timetable and schedule) Olay gelecek zamanda gerçekleşecek olmasına rağmen, özellikle a) toplu taşıma araçlarının ayrılış-varış vakitleri, b) resmi binalar, işyerleri ve okulların açılış kapanış saatleri c) toplantı ve imtihanların vs. başlama-bitiş vakitleri için kullanılır. Ortak özellikleri bu zamanların bir makamca önceden belirlenmiş olmasıdır. The film starts at 5 o’clock. The train arrives at ten. 5. Zaman yan cümlesinde (in time clause) Olay gelecek zamanda geçse bile zaman cümlecikleri içlerine will almazlar. Bunların yerine yan cümleciğin tensi present olur.* I will go to school after I have my breakfast. I will have finished my Project by the time the manager returns from Turkey. * Olup-bitmişlik anlamı vermek için zaman belirten zarf cümleciklerinde pr...

Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı, Örnekler

Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı, Örnekler | görsel 1
  FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE Future perfect continuous Türkçe'ye -mış oluyor olacak şeklinde çevrilir ve iki bölümden oluşur :   Will have been + Fiiling Özne will have been FİİLing   YADA  (present participle / ortaç) He will have been living  Örnek  cümleler Olumlu cümle I will have been working çalışıyor olmuş olacağım Olumsuz cümle I won't have been working çalışmıyor olmuş olacağım Soru cümlesi Will they have been working? çalışıyor olmuş olacaklar mı ? Olumsuz soru cümlesi Won't they have been working? çalışmıyor olmuş olacaklar mı ? Olumlu Olumsuz Soru I'll have been living I won't have been living Will I have been living? You'll have been living You won't have been living Will you have been living? ...

İngilizce Future Perfect Tense Konu Anlatımı

İngilizce Future Perfect Tense Konu Anlatımı | görsel 1
FUTURE PERFECT TENSE Future perfect Türkçe'ye -mış olacak şeklinde çevrilir ve iki bölümden oluşur :   Will have + Fiil3 Özne will have FİİL3  YADA  (past participle / ortaç) He will have finished   Örnek  cümleler Olumlu cümle I will have finished my project Projemi bitirmiş olacağım Olumsuz cümle I won't have finished my project Projemi bitirmemiş olacağım Soru cümlesi Will they have finished their project ? Projelerini bitirmiş olacaklar mı ? Olumsuz soru cümlesi Won't they have finished their project? Projelerini bitirmiş olmayacaklar mı ? Olumlu Olumsuz Soru I'll have arrived I won't have arrived Will I have arrived? You'll have arrived You won't have arrived Will you have arrived? He'll have arrived ...

İngilizce Future Continuous Tense Konu Anlatımı, Örnek Cümleler

İngilizce Future Continuous Tense Konu Anlatımı, Örnek Cümleler | görsel 1
FUTURE CONTINUOUS TENSE Future continuous (yada Future Progressive)  Türkçe'ye -yor olacak şeklinde çevrilir ve iki bölümden oluşur :   Will be + Fiiling Özne will be FİİLing  YADA  (present  participle / ortaç) He will be sleeping  Örnek  cümleler Olumlu cümle I will be sleeping Uyuyor olacağım Olumsuz cümle I won't be sleeping Uyumuyor olacağım Soru cümlesi Will she be sleeping ? O, uyuyor olacak mı ? Olumsuz soru cümlesi Won't they be sleeping ? Uyuyor olmayacaklar mı ? Olumlu Olumsuz Soru I will be staying I won't be staying Will I be staying? You will be staying You won't be staying Will you be staying? He, she, it will be staying He won't be staying ...

İngilizce Simple Future Tense - Gelecek Zaman Konu Anlatımı Özet

İngilizce Simple Future Tense - Gelecek Zaman Konu Anlatımı Özet | görsel 1
İngilizce Simple Future Tense - Gelecek Zaman Konu Anlatımı Özeti İNGİLİZCE SIMPLE FUTURE TENSE Future Simple Türkçe'ye -ecek şeklinde çevrilir ve iki bölümden oluşur :   Will + Fiil1 /  Shall + Fiil1 Özne will   FİİL1  He will come  Örnek  cümleler Olumlu cümle I will go to Izmir İzmir'e gideceğim Olumsuz cümle I won't go to Izmir İzmir'e gitmeyeceğim Soru cümlesi Will they visit us ? bizi ziyaret edecekler mi ? Olumsuz soru cümlesi Won't they visit us? bizi ziyaret etmeyecekler mi ?                                                                                             Yapıları  ...

İngilizce Causative / Ettirgen - Exercises, Çeviri Çalışması

İngilizce Causative / Ettirgen - Exercises, Çeviri Çalışması | görsel 1
İngilizce Causative / Ettirgen - Exercises, Çeviri Çalışması  Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz İşi yaptırdığımız kişi belli değil SIMPLE PRESENT TENSE a.  I have my car repaired.      I get my car repaired.      ..................................................................... b. She has her money stolen.     She gets her money stolen.     ..................................................................... c. We have / get our hair cut.     ..................................................................... d. Do they have their shoes cleaned?     ..................................................................... e. Why don't you have your photograph taken?     ..................................................................... f. He doesn't have the house painted.    ..................................................................... SIMPLE PAST TENSE g- I had/got a swiming-pool built in the backyard.     ..................................................................... h. Did you have your shirt cleaned?     ..................................................................... i.  How often did she have her car seviced?     ..................................................................... j. . He didn't have his nose broken in the fight.     .............

İngilizce Zamanlar Testi 50 Soru Cevap Anahtarlı

İngilizce Zamanlar Testi 50 Soru Cevap Anahtarlı | görsel 1
İngilizce Zamanlar Testi 50 Soru Cevap Anahtarlı Tense Test - 1 / 50 Soru - Cevap Anahtarlı   TEST TO TENSES TOPLAM 50 SORU. SÜRE 30 DAKİKADIR.   1. It’s the first time I……….Mexican food.      a. eat          b. am eating       c. have eaten            d. ate                  e. eaten   2. Pitt…………TV at the moment.     a. watches     b. was watching            c. is watching          d. has watched           e. watching   3. As soon as you…………….him, tell him that I want to kill him.     a. see         b. saw           c. will see      d. are seeing      e. sees   4. By the time we…………to the party, they……………. .     a. arrived/would leave               b. arrive/would leave           c. arrive/had left     d. arrived/had left                     e. arrive...

İngilizce Meslekler ve Türkçe Anlamları (Jobs/Occupation)

İngilizce Meslekler ve Türkçe Anlamları (Jobs/Occupation) | görsel 1
ingilizce konu anlatımı, occupations konu anlatımı, people konu anlatımı, ingilizce insanlar, ingilizce meslekler, mesleklerin ingilizcesi, insanların ingilizcesi,sözlük, Abone = subscriber Aday = candidate Aşçı = cook Ajan = agent Aktör = actor Aktris = actress Akrobat = acrobat Albay = colonel Amatör = amateur Amca = uncle Amiral = admiral Anne = mother Antrenör = coach Arkeolog = archeologist Asker = soldier Aşçıbaşı = chef Avukat = lawyer, advocate Ayakkabıcı = shoemaker Baba = father Bahçıvan = gardener Bakan = minister Bakıcı = baby-sitter Bakkal = grocer Balerin = ballerina Balet = ballet dancer Balıkçı = fisherman Bankacı = banker Barmen = bartender Başbakan = prime minister, premier Başkan = chairman Bay = gentleman Bayan = lady Bebek = baby Bekar = bachelor Berber = barber Besteci = composer Bilim adamı = scientist Binbaşı = major Büyücü = magician Büyük anne = grandmother Büyük baba = grandfather Büyükelçi = ambassador Casus = spy Cumhurbaşkanı = president Çavuş = sergeant Çaylak = rookie Cellat = executioner Çevirmen = interpreter Çiftçi = farmer Çingene = gypsy Çoban = shepherd Çocuk = kid, child Çocuk doktoru = pediatrician Dansçı = dancer Dayı = uncle Dansöz = belly dancer Dedektif = detective Demirci = blacksmith Denizci = sailor Devlet adamı = statesman Dikdatör = dictator Dilenci = beggar Diplomat = diplomat Diş hekimi = dentist Doktor = doctor Dokumacı = weaver Dost = friend Dul = widow Duvarcı = mason Dükkancı = shopkeeper Dülger = carpenter Eczacı = chemist Ekmekçi = baker Elçi = envoy Elektirikçi = electrician Eleştirmen = critic Emekli = retired Emlakçı =...

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri ve Anlamları

4. Sınıf İngilizce Kelimeleri ve Anlamları | görsel 1
4. sınıf için İngilizce kelimeler, anlamlarıyla birlikte İngilizce kelimeler, English words for children, English words with their meaning,  4. Sınıf İngilizce derslerinde öğrencilere öğretilebilecek ve yapılacak olan kelime bilgisi sınavlarında sorulabilecek kelimeler ve anlamları.   hello: merhaba desk: sıra window: pencere book: kitap chair: sandalye pen: tükenmez kalem pencil: kalem notebook: defter teacher: öğretmen student: öğrenci classroom: sınıf table: masa bag: çanta schoolbag: okul çantası school: okul ruler: cetvel door: kapı board: tahta rubber: silgi bird: kuş egg: yumurta apple: elma ball: top umbrella: şemsiye  orange: portakal cat: kedi television: televizyon dog: köpek start: başla stop: dur radio: radyo plane: uçak flower: çiçek balloon: balon tree: ağaç child: çocuk car: araba animal: hayvan mother: anne father: baba brother: erkek kardeş sister: kız kardeş grandfather: büyükbaba grandmother: Büyükanne aunt: hala,teyze,yenge uncle: amca baby: bebek hat: şapka skirt:etek box: kutu people: insan hair: saç eye: göz nose: burun arm: kol hand: el leg: bacak foot: ayak face: yüz mouth: ağız rabbit: tavşan fish: balık holiday: tatil water. Su money: para paper: kağıt bee: arı snake: yılan elephant: fil house: ev banana: muz picture: resim doll: oyuncak bebek walkman: volkmen bike: bisiklet kite: uçurtma camera: kamera glasses: gözlük ice cream: dondurma trousers: pantolon T-shirt: tişört Jacket: ceket Boot: bot, çizme Coat: palto Skirt: etek Shoes: ayakkabı Armchair: koltuk Carpet: halı Fridge: buzdolabı Name: ad Surname: soyad Number: numara Telephone. Telefon Computer. Bilgisayar...

Nasıl İngilizce Öğrenirim

Nasıl İngilizce Öğrenirim | görsel 1
İngilizce Öğrenmek İçin 16 Temel İlke Şüphesiz dil öğrenimi zor ve bitmeyen bir yoldur. Ve kendi kendinizi geliştirmeniz ancak azimle olur. Gitmenin mümkün olduğu bir ülkenin dilini öğrenmenin en iyi yolunun orada yaşamak olduğunu unutmayın. Böyle bir imkanınız bulunmasa bile, aşağıdaki kuralları uygulayarak bir dile vasat da olsa vakıf olabilirsiniz. Öğrendiğiniz dilin konuşulduğu bir ülkeye gitmek istiyorsunuz ve bunun da o dili öğrenmenin en kolay ve hızlı yolu olduğunu biliyorsunuz. Fakat yeni bir ülkeye adım atmak ilk etapta garip gelebilir. Şöyle ki, yeni bir çevre, kültür ve dile alışmak zaman alacaktır. Ayrıca farklı bir zaman diliminde olmaktan da etkilenebilirsiniz. Ancak rahat olun ve yeni ortamınızı algılamaya çalışın. 1- Yanlış yapın(!): Öğrendiğiniz dilde yapabileceğiniz kadar hata yapın... Her zaman doğru konuşmak durumunda değilsiniz. İnsanlar ne dediğinizi anlayabiliyorlarsa yanlış yapmanız en azından ilk başta önemli değildir. Yabancı bir ülkede yaşıyor olmanız, bir gramer testi değildir. 2- Anlamadıysanız sorun: Başkaları konuşurken, her kelimeyi yakalamak zorunda değilsiniz. Ana fikri anlamak genellikle yeterlidir. Fakat anlamadığınız noktanın önemli olduğunu düşünüyorsanız SORUN! Bu konuda bazı kullanışlı kelimeler: İngilizce için Pardon me? Excuse me, what did you say? Could you speak more slowly please? Did you say that... I didn´´t catch that... Could you repeat that, please? What was that? I´´m I didn´´t hear you. Sorry, what does "............." mean? (Fakat şunları kullanmayın: Are you speaking English? Please open your mouth when you speak! Give me a break!) Almanca için ise (Entschuldigung, wie bitte? Entschuldigung, was haben Sie gesagt?, Würden Sie bitte langsamer sprechen? yada Bitte, sprechen Sie langsam!, Hab...

Fatih Sultan Mehmet'in İngilizce Hayatı / Biyografisi

Fatih Sultan Mehmetin İngilizce Hayatı / Biyografisi | görsel 1
Fatih Sultan Mehmet's Life Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı (İngilizce) Mehmet II was born on 29th March 1432, in Edirne. He was the son of Sultan Murad II. His mother was Huma Hatun. He was a tall, strong and muscular man. Mehmet II was a statesman and a military leader. He was also interested in literature, fine arts and monumental architecture. He was educated by famous scholar Aksemseddin. Mehmet was speaking seven languages fluently. Another worthy tribute to the Ottoman ruler is the famous portrait of him by Gentile Bellini. He also interested in philosophy and science. He invited Ali Kuscu the famous astronomer to the observatory in Istanbul. Mehmet II was ascended the throne in his 20th year.He took the name “conqueror” (fatih) after the conquest of Istanbul on 29th May 1453. The conquest of Istanbul spelled the end of the Byzantine Empire and entered a phase of urban revival under the wise and tolerant administrations of Mehmet and his immediate successors. The capture of Istanbul was followed by a long succession of campaigns which resulted in a tremendous extension of direct Ottoman rule. Among those areas that fell to Mehmet II were Serbia, Greece, the Empire of Trezibizond, Wallachia, Bosnia, Karaman, Albania and several Venetian and Geneose maritime establishments. He ruled the Ottoman Empire for 30 years and joined 25 campaigns himself. He was a very strict statesman and a very brave soldier. He took place in front of his army in the wars and he encouraged his soldiers. The emperor had died on 3rd May 1481. He was buried in “Fatih Turbesi” (tomb), near the Mosque of Fatih in Istanbul. ...