7-3 PRESENT AND PAST PARTICIPLES AS ADJECTIVES
Ders Dökümanları

» 7-3 PRESENT AND PAST PARTICIPLES AS ADJECTIVES

7-3     PRESENT AND PAST PARTICIPLES AS ADJECTIVES

Present ve past participle, bir fiil kökünden türeyip cümle içinde sıfat görevinde bulunan sözcüklerdir: running water, an exciting story, stolen money, baked potato, etc.

Present participle, fiil köküne "-Ing" takısının eklenmesiyle oluşturulur: developing countries, an increasing demand, a tiring job, a moving car, etc.

Past participle, düzenli fiillere "-ed" eklenerek, düzensiz fiillerin ise üçüncü halini kullanarak elde edilir: a damaged car, excited children, grilled chops, an unseen hand, a half-eaten apple, the recently found solution, etc.

a)         Bir ismin "-ing" li bir sıfatla mı yoksa "-ed" li bir sıfatla mı tanımlanacağı öncelikle o

ismin etkileyen (active) ya da etkilenen (passive) taraf olmasına bağlıdır. Eğer tanımladığımız isim, o eylemin olmasına neden oluyorsa yani etkiliyorsa, o ismi "-ing" li bir sıfatla tanımlayabiliriz. Eğer tanımladığımız isim o eylemden etkileniyorsa, onu "-ed" li bir sıfatla tanımlayabiliriz.

His job bores him. ("bore" cümlenin yüklemidir.)

His job is boring.  (Onun işi sıkıcıdır.)

("sıkma" eylemine neden olan, yani etkileyen taraf "hisJob"dur.)

He is bored with his job.   (O işinden sıkılıyor.)

("bored" "he"yi, yani "sıkma" eyleminden etkilenen tarafı tanımlıyor.)

Science fiction films Interest her a lot.
She finds science fiction films interesting.
         She is interested in science fiction films.

The explanation confused her.

The explanation was confusing.

She was confused by the explanation.


b)        Bu şekilde yaygın olarak kullanılan sıfatlar şunlardır:

Verb:                                  

admire amaze amuse annoy astonish bewilder bore charm confuse depress disappoint discourage disgust embarrass encourage excite exhaust fascinate frighten frustrate horrify interest irritate please satisfy shock startle stimulate surprise terrify tire (out) thrill irry


Present Participle:

admiring

amazing

amusing

annoying

astonishing

bewildering

boring

charming

confusing

depressing

disappoin ting

discouraging

disgusting

embarrassing

encouraging

exciting

exhausting

fascinating

frightening

frustrating

horrifying

interesting

irritating

pleasing

satisfying

shocking

startling

stimulating

surprising

terrifying

tiring

thrilling

worrying


Past Participle:

admired

amazed

amused

annoyed

astonished

bewildered

bored

charmed

confused

depressed

disappointed

discouraged

disgusted

embarrassed

encouraged

excited

exhausted

fascinated

frightened

frustrated

horrified

interested

irritated

pleased

satisfied

shocked

startled

stimulated

surprised

terrified

tired

thrilled

worried


c)         Bir ismin, "-Ing" li ya da "-ed" li bir sıfatla tanımlanması eylemin, devam etmekte olan

bir eylem mi yoksa tamamlanmış bir eylem mi olduğuna da bağlıdır.

Turkey is among the developing countries, ('develop" eylemi devam ediyor.) (Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasındadır.)

The U.S.A., England and Germany are among the developed countries. (ABD, İngiltere ve Almanya gelişmiş ülkeler arasındadır.)

l need some boiled water to make coffee.

(Kahve yapmak için kaynamış suya ihtiyacım var.)

You should put macaroni into boiling water.

(Makarnayı kaynayan (kaynamakta olan) suya atmalısın.)

The plumber will come tomorrow to repair the leaking pipe. He will also repair the dripping tap in the kitchen, (sızınu yapan boru, damlatan musluk)

You should rinse the dishes thoroughly in running water. (           akan su)

My cousin played for the winning team. (.... kazanan takım)


d)        "-Ing" li ve "-ed" li sıfatların en yaygın kullanımı active-passive noktasında yoğunlaşır.

The hurricane damaged a large area.

Because of the damaging hurricane, a lot of people are homeless now.

(hasara neden olan "hurricane", active)

Many people will have to live in tents until the damaged houses are repaired. (hasar gören "the houses", passive)

They stole a large sum of money from the bank last week, and the stolen money hasn't been found yet. (çalınan para...)

She broke her leg in the accident, and the broken leg is in plaster now. (kink bacak...)

Last night, the storm blew down several trees, and the road is now blocked by the fallen trees, (yıkılmış ağaçlar)

I very much like to watch the falling snowuakes. (düşen kar taneleri}


comments powered by Disqus