9-5 POSSESSIVE NOUNS
Ders Dökümanları

» 9-5 POSSESSIVE NOUNS

9-5     POSSESSIVE NOUNS

a)        İngilizce'de iyelik bildirmek için apostrophe s ('s) ve "of kullanılır. Genellikle '"s" canlı
varlıklar için, "of ise cansız varlıklar için kullanılır.

Mr. Brown's office                my sister's room

the manager's opinion           the cat's tail

Jack's sisters                           the dog's ears

die legs of the table                the end of the film

the handle of the door            the effect of the pollution

b)         Apostrophe "*s" bazen cansız varlıklar için de kullanılır. Özellikle, government,
company, institute gibi organizasyon isimleriyle ya da city, town, world, Turkey,
England gibi sözcüklerle hem '"s" hem de "of kullanabiliriz.

the company's financial situation = the financial situation of the company
the world's population              = the population of the world

Turkey's foreign investments         = the foreign investments of Turkey
the city's biggest problem          = the biggest problem of the city

c)         Düzenli (sonu -s ile biten) çoğul isimler için çoğul takısı -s den sonra sadece
apostrophe (') kullanılır. Sonu -s ile bitmeyen düzensiz çoğullarda ise apostrophe "s" fs)
kullanılır.

singular                                              plural

my son's room (oğlumun odası)         my sons' room (oğullarımın odası)

Mr. Brown's car                                  the Browns' car

the baby's cot                                     the babies' cots

a housewife's duties                           housewives'duties

a child's story                                     children's stories

a deer's horns                                     deer's horns

a woman's purse                                 women's purses

Bazı uzun tanımlamalarda insanlar için de of kullanılabilir.

Do you know that woman's house?

Do you know the house of that woman who is talking to your mother?

d)         'Apostrophe "'s" zaman sözcükleriyle de kullanılır: today's paper, tomorrow's meeting,
next week's programme, etc.

This year's conference will be held in Ankara. Can you remember Monday's classes?

A week's holiday, two weeks' holiday, three hours' rest, etc. gibi süreç bildiren yapılan apostrophe "s" ile belirtiriz.

Two hours' sleep will do me good, (iki saatlik uyku...)

Our work is nearly one hour's drive from here, (arabayla bir saatlik yol...)

My, your, his, our, etc. gibi sözcükler iyelik sıfatlandır (possessive adjectives) ve bir isimle birlikte kullanılırlar: my mother, his opinion, your ideas, etc. Mine, yours, his, ours gibi sözcükler iyelik zamirleridir (possessive pronouns) ve tek başlarına kullanılırlar.

 

Subject Pronouns

Possessive adjectives

Possessive Pronouns

I

my

mine

you

he

your

his

yours

his

she

her

hers

it

its

(possessive pronoun olarak kullanılmaz)

we

our

ours

you

they

your

their

yours

theirs


-  Whose book is this?

-  It's my book.

OR    It's mine.

-  Is that Jack's car?

-  Yes, it is his car.

OR    It is his.

- Are these your books?

- Yes, they are our books.

OR    They are ours.

Özel isim ya da diğer isimler, kendilerinden sonra başka bir isim olmadan '"s" ya da apostrophe (') ile bitebilir.


-   Whose bag is this?

-   It's Ayşe's bag.

OR    It's Ayşe's.

These are the children's books.                   This is my sisters' room.

OR These books are the children's.             OR    This room is my sisters'.


Possessive adjective ile isim arasında, vurguyu artırmak için, own kullanabiliriz.

Is this your own book or did you borrow it? It's my own book, (or It's my own.) (Benim kendi kitabım.)

Don't do what others say. You should have your own ideas. (Senin kendi düşüncelerin olmalı.)

Own, of ile de kullanılabilir.

She doesn't want to share her room with her brother. She wants her own room. = She wants a room of her own.

She has very nice ideas of her own. (Kendisinin çok güzel düşünceleri var.)


comments powered by Disqus