Am, is, are
Ders Dökümanları

» Am, is, are

LESSON 3
VERB "TO BE"


BE = am, is, are

BE fiilinin kullanımı:
SUBJECT + BE + ADJECTIVE
SUBJECT + BE + NOUN
SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN
SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)

İngilizce'de BE fiili öznelerden sonra AM, IS, ARE olarak kullanılır.
Kısaca şöyle diyebiliriz:

Be = am, is, are
/ bi = em, iz, ar /

Tabloyu inceleyiniz:
I am
He is
She is
It is
We are
You are
They are


'Be' fiilini sıfatlarla, isimlerle ve edatlarla kullanırız. Temel kullanım aşığaki gibidir.
Örnekler:

1- SUBJECT + BE + ADJECTIVE
I am young. (Ben gencim.)
We are tired. (Biz yorgunuz.)
They are very expensive. (Onlar çok pahalı.)

2- SUBJECT + BE + NOUN

He is an engineer. (O bir mühendis.)
They are architects. (Onlar mimar.)
I am not a student. I am a teacher. (Ben öğrenci değilim. Öğretmenim.)

3- SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN

She is a young girl. (O genç bir kız.)
You are an old man. (Sen yaşlı bir adamsın.)
They are hardworking students. (Onlar çalışkan öğrenci.)

4- SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)
They are in the company now. (Onlar şu anda şirketteler.)
The doctors aren't in the hospital. (Doktorlar hastanede değil.)
He is at the party. (O partide.)
The difference is in color. (Fark renktedir.)

ADJECTIVES
big /big/: büyük
small /smol/: küçük
old/old/: (eşyalar için) eski, (canlılar için) yaşlı
new /nyu/ : yeni
young /yang/: genç
cheap/çiip/: ucuz
expensive /ekspensiv/ : pahalı
tired/tayrd/: yorgun


SUBJECT + BE + ADJECTIVE

Their house is big. (Onların evi büyük)
She is very young. (O çok genç.)
Your book is new. (Senin kitabın yeni.)
My book is old. (Benim kitabım eski.)
His father is old. (Onun babası yaşlı.)
Books are very expensive. (Kitaplar çok pahalı.)
Bread is cheap. (Ekmek ucuz.)

NOUNS Meslekler, eşyalar, mekanlar, insan isimleri bu guruptadır.

student /styudınt/: öğrenci
teacher/tiçır/: öğretmen
school /skuul/ : okul
engineer /enciniyr/: mühendis
soldier /solcır/ : asker
friend/frend/: arkadaş, dost
table/teybl/: masa
John /con/: John


SUBJECT + BE + NOUN
(Subject + be + noun yapısını kullanırken
SUBJECT şahıs ise NOUN genelde mesleklerdir.)


I am Mehmet. (Ben Mehmet(im).)
She is a student.. (O bir öğrenci(dir).)
You are a doctor. (Siz bir doktorsunuz.)
They are soldiers. (Onlar asker.)
His father is a teacher. (Onun babası bir öğretmen.)
Books are friends. (Kitaplar dosttur.)

ADJECTIVES + NOUN
big house /big haus/: büyük ev
small radio /smol redyo/: küçük radyo
old man/old men/: yaşlı adam
new car/nyu kar/ : yeni araba
young girl /yang görl/: genç kız
cheap hotel/çiip hotel/: ucuz otel
expensive computer/ekspensiv kompyutır/ : pahalı bilgisayar
tired worker/tayrd workır/: yorgun işci
easy question/iizi kvesçıns /: kolay soru
difficult job/difikılt cab/: zor meslek


SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN

It is a big house. (O büyük bir ev.)
She is a young girl. (O genç bir kız.)
They are easy questions. (Onlar kolay sorulardır.)
He is a new friend. (O yeni bir arkadaş.)
It is an old book. (O eski bir kitap.)
He is a good teacher. (O iyi bir öğretmen.)
They are expensive cars (onlar pahalı arabalardır.)
It is a cheap hotel. (O ucuz bir otel.)

PREPOSITION / EDATLAR Bilinmesi gereken temel edatlar

in/in/: içinde
on/on/: üstünde
under /andır/ : altında
near /solcır/ : asker
behind /bihaynd/: arkasında
in front of/in front ov/: önünde
about/ıbaut/: hakkında


SUBJECT + BE + PREPOSITONAL PHRASE

I am in the school. (Ben okuldayım.)
The book is about English. (Kitap İngilizce hakkında.)
We are near the road. (Biz yol kenarındayız.)
The cat is under the table. (Kedi masanın altında.)
The garden is in front of the house. (Bahçe evin önünde.)
She is behind the tree. (O ağacın arkasında.)


POSITIVE, NEGATIVE AND QUESTION CHARTS

Positive

I am a student
He
She
It
is in the school.
We
You
They
are happy.

Negative

I am not (I'm not) tired.
He
She
It
is not (isn't) at home.
We
You
They
are not (aren't) in the hospital.

Questions

Am I late?
is he
she
it
sad?
are we
you
they
at home?comments powered by Disqus