ingilizce dilbilgisi - Konu : Just/Yet/Already in Present Perfec
Ders Dökümanları

» ingilizce dilbilgisi - Konu : Just/Yet/Already in Present Perfec

Seviye : Intermediate – Orta Düzey

Konu : Just/Yet/Already in Present Perfect

JUST: bir eylemin kısa bir  süre önce  yapıldığını veya tamamlandığını belirtir. Just,  fiilden önce gelir. (demin,yeni vb.şeklinde tercüme edilebilir.)

 

Don’t  touch the wall! I’ve just painted it.

(Duvara dokunma. Yeni boyadım.)

 

I don’t think she knows what’s happening here. She’s just waken up.

(Burada neler olduğunu bildiğini sanmıyorum. Daha yeni kalktı.)

 

YET: Bir eylemin  yapılmasıyla ilgili bir beklenti olduğunu ifade eder.O yüzden olumsuz  ifadelerdeveya soru cümlelerinde kullanılır. (henüz,hala,daha,şimdiye kadar vb.şeklinde tercüme edilebilir.)

 

Please wait a moment. She hasn’t finished it yet.

(Lütfen bir dakika bekle. Henüz/daha bitirmedi.)

 

It’s quite late. Hasn’t the taxi arrived yet.

(Bayağı bir geç oldu. Taksi henüz gelmedi mi?)

 

ALREADY: Bir eylemin beklenenden daha önce yapıldığını ifade eder. Already fiilden önce geldiği gibi, vurgulama için cümlenin sonunda da yer alır. (zaten,şimdiden vb. şeklinde tercüme edilebilir.)

 

“When will you clean the car?”  “I’ve already cleaned it.”

(“Arabayı ne zaman yıkayacaksın?” “Zaten yıkadım.”

 

It’s quite early. Has tom already left?”

(Saat bayağı erken. Tom şimdiden çıktı mı?”
comments powered by Disqus