ingilizce dilbilgisi - Konu : Tag questions - Eklenti Soruları
Ders Dökümanları

» ingilizce dilbilgisi - Konu : Tag questions - Eklenti Soruları

Seviye : Elementary – Başlangıç Üstü

 

 

Konu : Tag questions

 

Türkçe'deki "değil mi, -de/-da, tamam mı" gibi ifadelerin karşılığıdır. Pekçok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir.  Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İnglizce boyutu önemli olan bir konudur.

İngilizce’ de "question tags" ler Türkçe'de olduğu gibi yalnızca bir kelime ile yapılmamaktadır. Ancak mantığı anlaşıldıktan sonra çok basit bir konudur. Aşağıda konunun mantığını açıklamaya çalışalım.
 

a.) .......değil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise TQ olumsuz; cümle olumlu ise TQ olumlu olur.

He came to the meeting, didn’t he? (O taplantıya geldi, değil mi?)

She doesn’t study, does she? (O çalışmıyor, değil mi?)

Yardımcı fiilin cümlede kullanılan tense’nin yardımcı fiili olduğuna dikkat ediniz. Yani İnglizce’de TQ’nı oluştururken herhangi bir yardımcı fiil değil de cümlemizin tense’sinin yardımcı fiilini kullanıyoruz.

b.) TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır.

The workers work hard, don’t they? (İşçiler sıkı çalışır, değil mi?)

“Don’t the workers” değil de “don’t they” yazıldı. Çünkü TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır. Bu durumda cümledeki öznenin zamirini tespit etmek önem kazanmaktadır. Ayrıca öznenin tekil – çoğul oluşu da önemlidir.

Everybody was ill, weren’t they? (Herkes hastaydı, değil mi?)

Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından TQ’nı oluşturulurken zamir olarak “they” kullanılır. “they” kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. Bu nedenle yukarıdaki cümlede “weren’t they” kullanıldı. c.) Fiilin olumlu – olumsuz tespiti de çok önemlidir. Bazı cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” olmadığı halde cümle olumsuzdur ve böyle cümlelerin TQ’ı olumlu olarak kurulur. - No money was spent, was it? (Para harcanmadı, değil mi?) - They can hardly run, can they? (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?)
Bazı durumlarda question tags'ler cümlenin yardımcı fiilinden farklı kullanılır. Bu istisna durumları ezberlemek gerekir. Aşağıda bu cümleler verilmiştir.

- I am rich, aren't I? (Ben zenginim, değil mi?)

(Normalde cümlenin yardımcı fiili am olduğu halde "amn't" yardımcı fiili bulunmadığından "aren't" kullanılır.)

- She used to swim everyday, didn't she?  (O hergün yüzerdi, değil mi?)

("used to" kalıbından sonra did veya didn't kullanılır.)

- Let's go, shall we? (Hadi gidelim, tamam mı?)

("Let's kalıbında da yardımcı fiil olmadığından question tag olarak "shall" kullanılır. Türkçe çevirileri de cümlenin kullanımına göre farklı olabilir.)

- Close the door, will you? (Kapıyı kapat, olur mu?)

- Don't speak, will you? (Konuşma, tamam mı?)

(Olumlu veya olumsuz emir cümlelerinde will kullanılır.)TAG QUESTİONS TABLE

Simple Present with BE

I am right,aren't I?

She is at home,isn't she?

They are rich,aren't they?

I am not stupid, am I?

She is not here, is she?

They aren't poor, are they?

Simple Present with verbs other than BE

She know English,doesn't she?

You get up late,don't you?

She doesn't know French, does she?

You don't smoke, do you?

Present Cont

I am swimminf well,aren't I?

We are working hard,aren't we?

I am not making too much noise, am I?

We aren't making noise, are we?

Simple Past with BE

I was sick yesterday,wasn't I?

She was tired,wasn't she?

I wasn't careless, was I?

She wasn't happy, was she?

Simple Past with verbs other than BE

You saw her yesterday,didn't you?

I answered you question,didn't I?

You didn't drive carelessly, did you?

I didn't break it, did I?

Past Cont

I was listening,wasn't I?

They were walking,weren't they?

I wasn't sleeping, was I?

They weren't running, were they?

Present Perfect

You have aired the room,haven't you?

He has finished his school,hasn't he?

You haven't eaten, have you?

He hasn't done it, has he?

Pres Perf Cont

You have been sleeping,haven't you?

You haven't been watching TV, have you?

Past Perfect

I had aired the room,hadn't I?

I hadn't broken it, had I?

Past Perf Cont

We had been working,hadn't we?

We hadn't been working, had we?

Future

They will come tomorrow,won't they?

They won't come tomorrow, will they?

Future Cont

You will be working,won't you?

You won't be working, will you?

Future Perfect

She will have eaten dinner by then,won't she?

She will not have gone by then, will she?

Future Perfect Cont

We will have been doingg it,won't we?

We won't have been doing it, will we?

Can

Ali can help us,can't she?

Ali can't speak English, can he?

Should

You should work harder,shouldn't you?

You shouldn't smoke, should you?

Must

We must be careful,musn't we?

We mustn't make any noise, must we?

Need

She need study, needn't she?

She needn't study, need she?

Be Going To

Tom is going to come here, isn't he?

Tom isn't going to do it, is he?

Would

Tom would prefere coffee, wouldn't he?

I wouldn't buy it, would I?

Could

They could see you, couldn't they?

They couldn't do it, could they?

Should Have

They should have studied harder, shouldn't they

They shouldn't have gone there, should they?

Could Have

I could have done it, couldn't I?

I couldn't have done it, could I?

 Must Have

You must have finished your work, mustn't you?

You mustn't have made this mistake, must you?

Have To

You have to eat less, don't you?

You don't have to study tonight, do you?

Had To

She had to go home early, didn't she?

She didn't have to get up early, did she?

Used To

She used to be a singer, didn't she?

She didn't used to be a writer, did she?

Ought To

She ought to smoke less, oughtn't she?

She oughtn't to stay home, ought she?

Might

She might be late, mightn't she?

She might not be ready, might she?

There

There is a library here, isn't there?

There isn't anything in the room, is there?

 
comments powered by Disqus