İNGİLİZCE MEYVELER / FRUITS
Ders Dökümanları

» İNGİLİZCE MEYVELER / FRUITS

MEYVELER / FRUITS

apple  /epıl/elma      
orange  /orınç/partakal      
tangerine  /tencırin/mandalina      
banana  /bınana/muz      
peach  /piç/şeftali      
apricot  /eyprikıt/kayısı      
Melon  /melın/kavun      
Water melon  /wotır melın/karpuz      
strawberry  /strovberi/çilek      
cherry  /çeri/kiraz      
plum  /plam/erik      
grape  /greyp/üzüm      
pear  /piyr/armut      
comments powered by Disqus