The Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman, ingilizce dersleri,
Ders Dökümanları

» The Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman, ingilizce dersleri,

The Present Continuous Tense / Şimdiki Zaman

1. Konuşma anında yapılan işleri anlatır. ( I am working. Çalılıyorum. ).
2.Gelecek zaman zarfıyla gelecek zamanı anlatır. ( We are leaving next week. Gelecek hafta gidiyoruz. )

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

now: şimdi

Still: hala
     

at present: şu anda

at the moment: şu anda

Olumlu Şekli

Özne+am/is/are+fiil+ing+.....

Örnekler:

I am playing tennis now.

You are using computer at the moment

It is raining.
    Olumsuz Şekli

Özne+am/is/are+not+fiil+ing

is not=isn't

are not=aren't

Örnekler

You aren't litening to music now.

Ali isn't helping his mother at the moment.
Soru Şekli

am/is/are+Özne+fiil+ing.......?

Örnekler

Are you learning English now?

Is dog eating now?
     

 
Yazım Kurlları

1.Sonunda "e" harfi olan fiiller"-ing" alırken "e" kaldırılır.

write-writing

come-coming
     

2.Bazı fiiller "-ing" alırken sondaki sessiz harf tekrar edilir.

run-running

sit-sitting


comments powered by Disqus